top of page

Като дете е важно да се развие здравословно чувство за идентичност. Кийт казва на майка си, че иска да си направи дълга коса. Той й казва, че иска да я боядиса в синьо и червено. И той й казва, че иска да го превърне в дрехи. Но преди всичко той просто иска да бъде себе си. За да му помогне да направи информиран избор, майка му обяснява историята на дредовете и сложния процес и търпението. Какво ще се случи с Кийт? Какво ще реши? И това ли е нещо, което той наистина иска да направи, за да „бъде аз“?

 

En la infancia, es importante desarrollar un sano sentido de la identidad. Keith le dice a su mamá que quiere dejarse crecer el cabello. Le dice que quiere teñirlo de rojo y azul. Y le dice que quiere convertirlo en rastas. Pero, sobre todo, solo quiere ser él mismo.Para ayudarle a tomar una Odlución informada, su mamá le explica la historia de las rastas, y el complejo proceso y la paciencia que implica. ¿Qué le pasará a Keith? É Qué decidirá? ¿Y es esto algo que en verdad quiere hacer para "ser yo"?

Мамо, мога ли да бъда аз?

$15,00Цена
    bottom of page